Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:produkte:cad_2017:linie_an_3d-linie [2016/03/23 14:08] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +
 +====== Lijn naar 3D-lijn ======
 +<WRAP round info 60%>
 +Commando: **BINDTO**
 +</​WRAP>​
 +===== Omschrijving =====
 +De functie maakt het mogelijk om 3-dimensionale tekening elementen aan te sluiten op objecten die al een bepaalde hoogte zijn getekend. Op deze manier kunt u een toekomstig pad aansluiten op een bestaand gebouw.
  
 +===== Werkwijze =====
 +  - Na het invoeren van het commando wordt er aan u gevraagd om een lijn te selecteren die u wilt verbinden. ​
 +  - Bij de tweede stap moet u de referentielijn selecteren waarmee u de lijn wilt verbinden. \\ \\ {{:​produkte:​cad:​entwurf:​bindto_1.png?​nolink&​400|}}\\ \\ 
 +  - Daarna verschijnt er een dialoog waar de nieuwe hoogtes in verschijnen. De instellingen zijn afgeleid van de referentielijn. In het dialoog kunt u verdere waarden van de hoogtes en graden van de aangepaste polylijn toevoegen. De toepassing van dit commando komt overeen met [[Linienverlauf bearbeiten]] in het terreinmodelleren.\\ \\ {{:​produkte:​cad:​entwurf:​bindto_2.png?​nolink|}}\\ \\ 
 +  - Wanneer u de waarden bevestig met **[OK]** worden de wijzigingen doorgevoerd.\\ \\ {{:​produkte:​cad:​entwurf:​bindto_3.png?​nolink&​400|}}
 +  - Pas het commando **BINDTO** weer toe om de lijn te verbinden met rechthoek 2. 
 +
 +<WRAP round tip 90%>
 +Het commando past automatisch de functies ** TRIM ** en ** EXTEND ** toe, zodat de verbinding altijd past.
 +</​WRAP>​