Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:produkte:business_2020:willkommen:programmparameter [2018/06/05 10:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Programma parameter ======
  
 +
 +Voor de basisinstellingen voor de verschillende programmaonderdelen,​ zijn er vele programmaparameters beschikbaar.
 +
 +
 +===== Gebruik =====
 +  - Open het menu **Programma > Systeem > Programmaparameter**.\\ {{:​produkte:​business_2016:​einrichtung:​040.png?​direct|}}
 +  - Het onderdeel **Programmaparameter** wordt geopend.\\ {{:​produkte:​business_2016:​einrichtung:​041.png?​direct|}}
 +  - De programmaparameters worden aan de linkerkant in de tree gegroepeerd opgesomd.
 +  - Door het klikken op een een parametergroep worden alle onderliggende parameters met ingestelde waarde getoond.\\ {{:​produkte:​business_2016:​einrichtung:​043.png?​direct|}}
 +
 +===== Parameter instellen =====
 +Selecteer in de tree de gewenste parameter. Rechts wordt de **Omschrijving** getoond en kan de **Waarde** worden aangepast.
 +{{:​produkte:​business_2016:​einrichtung:​044.png?​direct|}}
 +Een wijziging van de waarde van de parameter moet worden bevestigd met {{:​produkte:​business_2015:​nachkalkulation:​speichern.png?&​20}}.
 +
 +===== Parameter zoeken =====
 +Boven de parameter tree is een **filterfunctie of zoekveld** beschikbaar. Dit om snel een parameter op te zoeken. Vul een zoekwoord in en geef **<wrap caps>​Enter</​wrap>​** of klik op {{:​produkte:​business_2016:​einrichtung:​suche_starten.gif?​nolink&​20|}}. ​
 +<WRAP round tip 90%>
 +Door voor het zoekwoord eerst een **spatie** in te geven, wordt door alle parameters gezocht naar het ingetypte woord, ongeacht of dit het eerste woord van de parameter is. Zonder spatie wordt alleen gezocht in de parameters die met exact de zoekopdracht begint.
 +</​WRAP>​
 +De parameters die gevonden worden met het zoekwoord, worden direct onder het zoekveld in een tabel getoond. In die tabel kan op de gewenste parameter geklikt worden, en wordt dan in de gehele tree incl. omschrijving en waarde getoond.
 +{{:​produkte:​business_2016:​einrichtung:​046.png?​direct|}}
 +
 +===== Zie ook =====
 +/* Links zu anderen Schritten*/ ​
 +[[mandantenverwaltung]]\\ ​