Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:produkte:business_2020:willkommen:kalkulatorische_mitarbeiter [2018/06/05 10:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Fictieve medewerker (functie) ======
  
 +
 +Een **Medewerker** kan alleen worden opgeslagen, als er een **fictieve medewerker** aan is toegekend. ​
 +
 +Fictieve medewerkers zijn medewerkersgroepen (functies) waarbij een **calculatie uurloon** (CL) en een  **regie uurloon** is vastgelegd. Deze uurtarieven worden gebruikt in de [[..:​vorkalkulation:​start|Voorcalculatie]] en bij regierapporten en [[..:​abrechnung:​taglohn_regiearbeiten|Regiefacturen]].
 +
 +Het gebruik van fictieve medewerkers heeft het voordeel dat niet vooraf een medewerker is gecalculeerd,​ die tijdens de uitvoerfase niet beschikbaar is (verlof, ziekte, uit dienst). En er wordt gecalculeerd met een gemiddelde uurtarief van alle medewerkers met eenzelfde functie.
 +
 +Bij de facturatie van regiewerkzaamheden worden de functies en bijbehorende uurtarieven in rekening gebracht. ​
 +
 +===== Fictieve medewerker aanmaken =====
 +Ga voor het aanmaken van een nieuwe functie (fictieve medewerker) naar [[..:​adressen:​start]] in menu **Programma** en kies daar de optie **Firma** uen vervolgens **fictieve medewerker**.\\ ​
 +{{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​128.png?​direct|}}
 +
 +Selecteer in de tree de optie **fictieve medewerker** en klik op {{:​produkte:​business_2016:​neu.png?​nolink&​20|}}.\\ ​
 +{{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​129.png?​direct|}}
 +
 +In tabblad **Fictieve medewerker** staat de volgende informatie:
 +<WRAP indent>
 +=== Nr. ===
 +Geef iedere fictieve medewerker een uniek nummer.
 +
 +=== Omschrijving ===
 +Vul hier de omschrijving van de functiegroep in, die getoond wordt tijdens het calculeren en wordt afgedrukt op regiefacturen.
 +
 +=== Looninformatie (voor deze fictieve medewerker) ===
 +Iedere medewerker krijgt een functie toegewezen en heeft op basis van leeftijd en ervaring een ander kostenplaatje. Dus ook een ander uurtarief. Dit levert per functie een **gemiddelde uurtarief** op, dat wordt gebruikt om calculaties mee te maken.
 +
 +=== Calculatie uurtarief ===
 +Het gemiddelde uurtarief is afkomstig van de verschillende medewerkers met deze functie. dit tarief moet, evt. als  afgerond bedrag, worden ingegeven in het veld **Calculatie uurtarief**. Met dit tarief worden de calculaties gemaakt.
 +
 +=== Uurloon op regiebasis ===
 +Als een medewerker met deze functie op regiebasis heeft gewerkt, dan wordt bij facturatie dit uurtarief in rekening gebracht.
 +
 +</​WRAP>​
 +
 +Alle wijzigingen of nieuw aangemaakte functies, moeten worden opgeslagen met {{:​produkte:​business_2016:​speichern.png?​nolink&​20|}} of met de toetscombinatie **<wrap caps>​CTRL</​wrap>​ + S**.
 +
 +
 +===== Zie ook =====
 +/* Links zu anderen Schritten*/ ​
 +[[datensicherungssysteme]]\\ ​