Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:produkte:business_2020:willkommen:geschaeftsbereichsverwaltung [2018/06/05 10:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Beheer meerdere business units ======
  
 +
 +Naast [[Mandantenverwaltung]] is er een functie **Beheer meerdere business units**.
 +
 +In tegenstelling tot het mandantenbeheer (beheer van meerdere databases) wordt het beheer van meerdere business units gebruikt om in één database onderscheid te krijgen tussen twee of meer verschillende business units. Op die manier maken alle business units gebruik van één en dezelfde basisgegevens,​ zoals bijv. adresgegevens.
 +
 +
 +===== Aanmaken business unit =====
 +Na een BUSINESS installatie is altijd de business unit **Standaard** aanwezig.
 +
 +Open in [[..:​adressen:​start]] in **Programma** de optie **Firma > Bedrijfsgegevens** om een nieuwe business unit aan te maken. \\ {{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​092.png?​direct|}}
 +
 +Klik vervolgens in de tree op Bedrijfsgegevens > Basisgegevens > Business units. Selecteer de rechtermuisoptie ​ **Nieuwe business unit** of klik op {{:​produkte:​business_2015:​nachkalkulation:​neu.png?​nolink&​20|}}.\\ {{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​085.png?​direct|}}.
 +
 +In de tree wordt nu onder de optie **business units** een nieuwe business unit aangemaakt. Rechts worden de bijbehorende tabbladen getoond.\\ {{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​105.png?​direct|}}
 +
 +Op tabblad **Business unit** wordt de volgende informatie vastgelegd:
 +<WRAP indent>
 +=== Business unit nr. ===
 +Iedere business unit moet een uniek nummer krijgen, van max. 4 tekens.
 +=== Actief ===
 +Door het aan- of uitvinken van de optie Actief, is deze business unit wel of niet beschikbaar voor gebruik in projectbeheer. Alleen voor actieve business units kunnen bepaalde afdrukken aangemaakt worden. ​
 +=== Omschrijving ===
 +Geef hier een duidelijke omschrijving in van de business unit.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Nummerreeks instellen =====
 +Per business unit is het mogelijk om eigen nummerreeksen in te stellen voor onder andere [[..:​lv-bearbeitung:​angebot|]],​ [[..:​lv-bearbeitung:​auftragsbestaetigung|]],​ OSP nr. voor de [[..:​finanzen:​rechnungseingang|]],​ voor [[..:​abrechnung:​rechnung_gutschrift|]] en voor de afdruk [[..:​projektverwaltung:​rechnungspruefung|]] ein.
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +De nummerreeksen voor het regiewerkrapport en de werkplanning zijn onafhankelijk van de business units en worden in business unit **Standaard** vastgelegd.
 +</​WRAP>​
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​106.png?​direct|}}
 +
 +<WRAP indent>
 +=== Voorloopnummer (nummer prefix) ===
 +Het voorloopnummer is een nummer dat vóór het eigenlijke reeksnummer geplaatst wordt. Dat kan een jaargang zijn, maar ook een code (max. 4 tekens) behorend bij een business unit. Bijv. **//G//** voor //​Groenvoorziening//​.
 +
 +
 +=== Nummerreeks ===
 +Als bij het afdrukken een nummer gebruikt moet worden uit de nummerreeks dan moet geklikt worden op {{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​pfeil_belegnummer_generieren.gif?​nolink&​20|}} zodat het eerste vrije nummer uit de reeks automatisch toegewezen wordt. Vul in de nummerreeks het nummer in dat bij de eerstvolgende afdruk gebruikt moet worden. Na het afdrukken van het document wordt de nummerreeks automatisch verhoogd met + 1.
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +<WRAP round important 90%>
 +Controleer bij een financiële koppeling naar een boekhoudpakket of het boekhoudpakket overweg kan met factuurnummers die zijn samengesteld uit **cijfers en letters**. Bij de meeste boekhoudpakketten kan dit niet omdat een factuurnummer numeriek moet zijn en alleen uit cijfers mag bestaan. In het voorbeeld wordt mogelijk de **//G//** bij overdracht naar de boekhouding niet mee overgedragen.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Parameter financiele administratie =====
 +Voor de gegevensoverdracht naar een boekhoudprogramma kan er per business unit een fiscaal eenheidsnummer en verzamelnummers voor debiteuren en crediteuren worden vastgelegd.
 +
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​107.png?​direct|}}
 +
 +<WRAP indent>
 +=== Fiscale eenheid-nr. ===
 +Vul hier voor de geselecteerde business unit het fiscale eenheidnummer in waarmee in het boekhoudprogramma gewerkt wordt.
 +<WRAP round tip 90%>
 +Meerdere business units kunnen hetzelfde fiscale eenheidsnummer hebben. Bij de gegevensoverdracht naar de boekhouding worden alle gegevens van de business units met hetzelfde fiscale eenheidsnummer gezamenlijk overgedragen.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== verzamel debiteurennummer / verzamel crediteurennummer ===
 +Per business unit is het mogelijk om meerdere verzameldebiteuren- en verzamelcrediteurennummers aan te maken.
 +Deze verzamelnummers kunnen bij het toekennen aan de klanten en leveranciers,​ aan verschillende relaties worden toegekend. ​
 +
 +Sla de wijzigingen op via de knop {{:​produkte:​business_2015:​nachkalkulation:​speichern.png?​nolink&​20|}} of gebruik de toetscombinatie **<wrap caps>​CTRL</​wrap>​ + S**.
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +===== Parameter salarisadministratie =====
 +Voor het overdragen van gegevens naar een extern loonadministratie programma is per business unit een uniek fiscaal eenheidsnummer vast te leggen.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​willkommen:​108.png?​direct|}}
 +
 +===== Zie ook =====
 +/* Links zu anderen Schritten*/ ​
 +[[finanzverwaltung]]\\ ​