Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Bedrijfsadres

Na een nieuwe installatie van BUSINESS en voor het opstarten wordt eerts het programma geconfigureerd. Naast de landkeuze worden hier de bedrijfs adresgegevens ingevoerd. Deze kunnen achteraf in BUSINESS zelf nog gewijzigd worden.

Gebruik

  1. Open voor het wijzigen van de bedrijfsgegevens in Adres Manager in menu Programma de optie Firma en daarbinnen de optie Bedrijfsadres.
  2. Voer de wijzigingen door en vul zonodig andere velden in, en bevestig dit met in het menu.

Zie ook

back to page top | Mail to DATAflor | Copyright page | Data protection