Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Bedrijfsmanagement

De modules van het bedrijfsmanagement vormen de basis voor verdere programmaonderdelen:

  • In het Jaarurenrooster worden de jaarlijkse werktijd-groepen voor de medewerkers vastgelegd. Deze werktijd-groepen vormen de basis voor de te werken uren, de vergelijking met de werkelijke vastgelegde uren in de nacalculatie, het bepalen van de exacte werktijd voor de kostenplanning en de werkplanning in de Personeel- en Locatie-Manager.
  • Met de Kostenplanning worden, op basis van alle bedrijfskosten, de toeslagen voor de calculatie en de kengetallen voor de controlling bepaald.
  • In de Personeel-Manager wordt de afwezigheid van de medewerkers vastgelegd. Bij het plannen in de Locatie-Manager wordt rekening gehouden met de gegevens uit de Personeel-Manager.

Zie ook

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information

back to page top | Mail to DATAflor | Copyright page | Data protection | Disable Google Analytics