Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Projectbeheer


Vanuit menu BUSINESS wordt Projectbeheer gestart .


Projectbeheer wordt nu geopend.

Opbouw

Links wordt een projecttree getoond. Afhankelijk van de plaats van de cursor in de tree, worden aan de rechterzijde de bij de structuur behorende tabbladen getoond.

De structuur van de tree is als volgt opgebouwd:

> Opdrachtgever
  > Project
    > Object
      > Bestek
OpdrachtgeverDe opdrachtgever wordt overgenomen uit Adres Manager. Dat is de klant. In offertetrajecten hoeft er nog geen debiteurennummer te worden aangemaakt. Dat is pas nodig als een offerte opdracht wordt. Dit wordt door Business zelf aangegeven.
ProjectPer opdrachtgever moet minimaal 1 projectmap aangemaakt worden. Meerdere kan ook, bijv opgesplitst in afgesproken werk en werk op basis van regie, contractwerk of incidentele werken, etc.
ObjectIeder project kan in meerdere objecten worden onderverdeeld. bijv. de verschillende werklocaties van 1 opdrachtgever. Als er geen onderverdeling nodig is, dan kunnen direct in de projectmap(pen) de bestekken aangemaakt worden.
BestekBinnen 1 projectmap of objectmap kunnen meerdere bestekken worden aangemaakt. Dit alles hangt samen met de keuze hoe structuur aan te brengen in projectbeheer.

Snel zoeken

Met snelzoeken kan gezocht worden naar opdrachtgever, projecten, objecten en bestekken. Sie befindet sich unterhalb des Projektbaums. Door klikken op de dropdown kan een criterium worden ingegeven waarop gezocht kan worden.

In parameter Bestek zoeken wordt de voorinstelling waarop gezocht moet worden vastgelegd.

Vul vervolgens in het veld Zoekbegrip de naam, bestekomschrijving of besteknummer.

Door het zoekbegrip te beginnen met een SPATIE worden alle resultaten getoond, waar het zoekwoord in voorkomt.

 • zoeken op TUIN geeft alle bestekken waarvan de omschrijving begint met “Tuin” (bijv. Tuinonderhoud).
 • zoeken met [SPATIE] tuin geeft alles waar het woord tuin in voorkomt, maar niet hoeft te beginnen met Tuin (bijv Aanleg achtertuin).

Filter projecttree

Met behulp van de dropdown is het mogelijk om binnen de projecten te filteren.


De volgende opties zijn beschikbaar:

Volledig aanzichtToont alle bestekken
Actieve locatiesalleen bestekken met status LN, LB, LE en LS
Offertesalleen bestekken met status PB, OO, OK, ON
Interne locatiesalleen bestekken met status I
Door aangemelde gebruiker bewertk bestekalle bestekken, waarvan de laatste wijzigingen zijn gedaan door de aangemelde gebruiker
Handmatige samenstellingalle bestekken, die handmatig via het zoekscherm aan de lijst zijn toegevoegd

Bestekken aan de handmatige samenstelling toevoegen
Zet het projectfilter op Handmatige samenstelling. Kies met snelzoeken het toe te voegen bestek en dubbelklik het gewenste bestek om op te nemen in de lijst.


Bestek uit de handmatige samenstelling verwijderen
Selecteer de opdrachtgever, de projectmap of het bestek dat uit de handmatige samenstelling verwijderd mag worden, en kies dan de rechtermuisoptie …verwijderen.

Zie ook

back to page top | Mail to DATAflor | Copyright page | Data protection