Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen
Wat is nieuw 2017?

Versie 2017

De hier genoemde wijzigingen hebben betrekking op het hele programma. Sommige functies zijn afhankelijk van de licentie en zijn niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Adres Manager

 • Medewerkers ter beschikking stellen – per medewerker is apart in te stellen of deze beschikbaar is in een keuzelijst, in de lijst van uitvoerders en in de lijst van ploegleiders.
 • Activiteit/afspraak per email versturen – bij het mailen van een Activiteit, staat in het onderwerp van de e-mail, de naam van het toegewezen relatie en zijn/haar woonplaats.
 • Activiteit/afspraak - Actielijst – een activiteit toevoegen aan de actielijst. Deze functie is alleen van toepassing als de Business gebruiker een licentie Documentbeheer (DMS) heeft.
 • Statusopvolging - Er is een nieuwe status 7 Overige beschikbaar. Deze kan o.a. worden gebruikt bij de voorinstellng van medewerkergegevens, als deze als verplicht veld is aangemerkt.
 • Zoekresultaat - nieuwe kolommen Opdrachtgever - In het zoekresultaat van opdrachtgevers, zijn de volgende nieuwe kolommen met omzetgegevens beschikbaar: Datum laatste factuur, totaal facturen actueel boekjaar, totaal facturen laatste boekjaar, aantal facturen, aantal facturen in dit boekjaar, aantal facturen laatste boekjaar, totaal open posten . Een zoekresultaat kan bijv. gesorteerd worden op omzetgrootte in huidig jaar.
 • Zoekresultaat - nieuwe kolommen Marketing - In het zoekresultaat van de adressen zijn de volgende nieuwe kolommen toegevoegd: Bovengeschikt hoofdkenmerk, bovengeschikte status opvolging en bovengeschikte doelgroep van het hoofdadres.
 • Zoekresultaat - nieuwe kolom Mailingbrief - In het zoekresultaat van de adressen zijn nieuwe adreskolommen beschikbaar voor de export van adressen t.b.v. de mailingbrief.

Werking van het programma

 • Multi zoeken – Het veld Multi zoeken (rechtsboven) is verbeterd, zodat nu in meerdere programmaonderdelen gelijktijdig kan worden gezocht (Adressen, Bestek en DMS).

Documentbeheer (DMS)

 • Aantal documenten - In zowel projectbeheer als in de takenlijst wordt het aantal aanwezige documenten onderin het scherm getoond.
 • Openen van het document – Vanuit het Infovenster van het document kan met de knop “Openen” het document direct geopend worden.
 • Toewijzen document - In tabblad details van het Infovenster (document bewerken) is het mogelijk om het document aan een ander adres (klant) toe te wijzen. Gebruik hiervoor het icoontje bij “Ontvanger”.

Projectbeheer

 • Locatie-controle - Printen – Vanuit locatie-controle is het mogelijk om met rechtermuisknop een printscreen te maken en deze printscreen dan ook af te drukken.
 • Locatie-controle - Selectie – De IS kolom kan worden gevuld met ontvangen betalingen of met verzonden facturen. In beide gevallen kan een begin en einddatum worden ingegeven, maar ook enkel een vanaf of tot datum selecteren kan ook.
 • Bestekskenmerken – Uitgebreide mogelijkheid om bestekskenmerken te bewerken. Te groeperen in categorieën en aan bestekken toe te wijzen. Er kunnen meerdere kenmerken aan één bestek worden toegewezen.
 • Hoofdkenmerken – Er is een nieuw tabblad Kenmerken aan het bestek toegevoegd. De bestaande bestekseigenschap “Soort bestek” is als bestekskenmerk te gebruiken. En in te delen in zelf aan te maken categorieën.
 • Hoofdkenmerk - Standaard – In de nieuwe parameters 60.10.145 wordt het standaard te gebruiken hoofdkenmerk voor een nieuw bestek, vastgelegd.
 • Nieuw veld Verantwoordelijke in de basis van het bestek. Dit veld komt terug in verschillende onderdelen van de individuele rapport generator (IRG).
 • Bestek zoeken – Met de opties Multi zoeken (rechtsboven in adresbeheer) en Geavanceerd zoeken (in projectbeheer) is het mogelijk om te zoeken in de Bestekken. Dit geeft een overzichtsresultaat zoals in Adresbeheer.
 • Prijsindexering – Bestekken kunnen voorzien worden van een prijsindexering. Met name belangrijk voor doorlopende onderhoudscontracten. Ga hiervoor naar de nieuwe zoekfunctie binnen projectbeheer, geavanceerd zoeken van bestekken. In 1 handeling kunnen de totaalbedragen middels een zelf in te geven indexeringspercentage van alle bestekken in het zoekresultaat voorzien worden van een nieuw totaalbedrag. Hiervoor is de module Batchfacturering Onderhoudscontracten nodig.
 • Afdrukken Overzicht Bestekken – Bij het nieuwe zoekresultaat van bestekken, is een nieuwe afdruklijst beschikbaar.
 • Hoeveelhedenstaat direct vullen o.b.v. boeking nacalculatie – Bij boekingen op posten in de nacalculatie is het mogelijk deze direct door te zetten als hoeveelheid in de hoeveelhedenstaat. Gebruik bij het boeken daarvoor de optie Boeking overnemen in hoeveelhedenstaat.
 • Leverbon uit voorraad – Van geboekte materialen uit de eigen voorraad is het mogelijk om een leverbon af te drukken, om de klant voor deze levering te laten tekenen.
 • Overzicht Benodigdheden – Het postkenmerk (S, SA, SO, …) wordt direct na het postnummer afgedrukt.

Financieel

 • Locatierekening – Bij het overzicht financieel management is aan tabblad Facturen de kolom Debiteurennummer toegevoegd.
 • Betalingscondities – Er is een nieuw scherm waarin de betalingscondities worden bewerkt. Daarnaast is er de optie om groepen betalingscondities vast te leggen. Met als voordeel, dat per soort afdruk een andere vooringestelde betalingsconditie kan worden ingesteld.
  Bijvoorbeeld: betalingsconditie bij termijnfactuur is 14 dagen en bij slotfactuur 30 dagen.
 • Terugkerende boekingen – Het verwerken van inkomende (leveranciers)facturen is uitgebreid met de mogelijkheid om een factuur over meerdere data te verdelen.
  • Bijvoorbeeld: Een factuur van de verzekering kan met 1 betalingstermijn worden vastgelegd, maar over 12 maanden als aparte boekingen verdeeld worden.
  • Als periode kan gekozen worden uit : jaarlijks, halfjaarlijks, kwartaal of maand.

Machinebeheer

 • Nieuwe velden – Als aanvulling op de bestaande machinegegevens kan een verantwoordelijk persoon aan de machine worden toegevoegd, een einddatum van de financiering en een afschrijvingsperiode in maanden.
 • Extra velden – Het is mogelijk om aan de machines 5 zelf te definiëren velden toe te voegen. De omschrijvingen van deze velden zijn aan te passen in parameter 100.90.10. Deze extra velden zijn te gebruiken met de module IRG.
 • Leasing - De mogelijkheid om een machine te leasen, de leasegegevens kunnen worden vastgelegd.
 • Voertuiglocatie – het is mogelijk om voertuigen te voorzien van software van GeoCapture. Deze kan worden gekoppeld aan de basisgegevens van de machine en op de kaart in machinebeheer getoond worden.

Jaarurenrooster

 • Kalender urenrooster – het onderdeel Jaarurenrooster is vernieuwd. Het toont in een kalender de werkbare en vrije dagen. In het rooster is elke dag apart te bewerken. Er is zichtbaar wie onder welk rooster valt, per dag aan te geven hoeveel uur er gewerkt dient te worden en welke dagen als feestdag gelden.
 • Deze dienen als basis voor de urenregistratie, staan op de af te drukken urenlijsten, worden gebruikt bij de personeelsmanager, de locatiemanager en de plankosten.

Plantenbeheer

Nieuwe plantengegevens

De volgende nieuwe plantengegevens zijn beschikbaar:

 • 300 nieuwe plantenfoto's
 • Bruns catalogus 2016/2017
 • Häussermann catalogus 2016/2017

Dagplanning

 • Verantwoordelijk - Het veld Ploegleider is vervangen door Verantwoordelijk is. Hier kunnen medewerkers worden geselecteerd die deze optie “In lijst van ploegleiders ter beschikking stellen” hebben aanstaan bij tabblad Details > Medewerkers.

Afdrukken

 • Afdrukken Adresvelden - De adres velden van Adres1 en Adres2 die op een afdruk moeten worden afgedrukt, worden nu vanaf de bovenste regel gevuld, ongeacht het aantal adresregels.
 • Overzicht Benodigdheden – Het postkenmerk (S, SA, SO, …) wordt direct na het postnummer afgedrukt.
 • E-Brief – Dit is een nieuwe verzendmethode van uw documenten. Hierbij worden alle werkzaamheden van afdrukken, frankeren en posten door een derde partij (onlinebrief24.de)verzorgd.
 • Functieomschrijving (Aanbesteding) - Voor de module Gunning is een nieuwe afdruk beschikbaar. Deze drukt het bestek af zonder de kolommen eenheidsprijs en totaalbedrag en de keuze om het aantal wel of niet af te drukken.
 • Leverbon - Het leverbonnummer komt nu uit een nummerreeks per business-unit.
 • Hoeveelhedenstaat – De Hoeveelhedenstaat en de Samenstelling van hoeveelhedenstaten worden vanaf nu afdrukt in Arial10 en niet meer met lettertype en -grootte vastgelegd in de parameters.
 • Regiewerkrapport - Bij afdrukken Regiewerkrapporten zijn 2 opties toegevoegd. De optie Samenvoegen / Op 1 afdruk , om de geselecteerde rapporten op 1 document af te drukken. Daarnaast is het mogelijk om het onderste deel, waar de handtekening gezet kan worden, niet mee af te drukken.
 • Variabele Uitvoeringslocatie - Voor offertes, facturen en andere besteksafdrukken is voor de kop- en voettekst een nieuwe variabele beschikbaar: [Uitvoeringslocatie].
 • Voorinstelling Koptekst / voettekst – Voor offertes, aanvullende offertes, kostenschattingen, orderbevestigingen, leverbonnen, facturen en brieven is het mogelijk om gebruik te maken van vooraf ingestelde kop- en voetteksten.
 • Voorinstellingen - Voor offertes, orderbevestigingen en facturen is het mogelijk om bij Formulierbeheer vooraf in te stellen hoeveel kopieën er moeten worden mee afgedrukt. En op welke printers deze kopieën moeten worden afgedrukt.

Koppeling

 • IRG – Bij de Individuele Rapport Generator (IRG) zijn de volgende kolommen toegevoegd:
  Omzet en Omzet (incl. BTW), Verantwoordelijk en Laatst gebruikt (Datum gewijzigd).
 • Omzet = aanneemsom bestek + korting/toeslag.
 • Omzet incl. BTW = omzet + BTW.
 • kolom Datum gewijzigd alleen in IRG - Basisgegevens Bestek.

Systeem

 • Database Update - De database is bijgewerkt naar de nieuwste SAP-Sybase-database versie: 17.
 • Programma Help - De Helpfunctie is volledig beschikbaar in DATAflor Wiki en is alleen toegankelijk via een internetverbinding.

BUSINESS Mobile

 • Programma Help - De Helpfunctie van BUSINESS mobile staat nu ook in DATAflor Wiki. Voor toegang is uiteraard een internetverbinding nodig.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information

back to page top | Mail to DATAflor | Copyright page | Data protection