Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Bestek aanmaken

Selecteer in de projecttree het project of object waarvoor een nieuw bestek moet worden aangemaakt. Kies de rechtermuisoptie Nieuw.. of klik op in de menubalk.

Tabblad Bestek

Een nieuw aangemaakt bestek krijgt standaard de bestek status PB. Selecteer in de tree het bestek, dan wordt rechts het tabblad Bestek getoond. Vul hier de volgende gegevens van het bestek in.

VeldOmschrijving
besteknr.Dit nummer wordt op basis van een voorinstelling uit een parameter projectnummering automatisch aangemaakt. indien gewenst kan het nummer handmatig worden veranderd.
Toegang voorDoor klikken op [Toegang voor] kunnen gebruikers de LV-Zugriff geweigerd worden, zodat ze het bestek niet kunnen inzien en of bewerken.
StatusBepaal hier de status van het bestek (Statussen bestek).
OmschrijvingVul hier een eenduidige omschrijving in, zodat deze later snel terug gevonden kan worden, zowel in projectbeheer als in de nacalculatie.
InfoGeef hier belangrijke informatie in m.b.t. het bestek.

In het Info- of tekstveld is een tekstbewerking mogelijk m.b.v. een Editor , zoals keuze lettertype, vet gedrukt, cursief of onderstreept. Verder kan opgeslagen tekst worden geimporteerd, of aangemaakte tekst worden opgeslagen.

Business unitBepaal hier voor welke Business-unit dit bestek bedoeld is, indien u meerdere Business-units heeft. . Kies een Business-unit door het ingeven van een nummer, of omschrijving of klik op en ga direct naar de basisgegevens van de Business-units en selecteer uit de lijst de gewenste Business-unit en neem deze over met .
WerksoortEr is een werksoort vooringesteld in programmaparameter Vorgabe Arbeitsbereich. Door klikken op kan de gewenste werksoort gekozen worden, waarin vastgelegd is met welke toeslagen gecalculeerd moet worden. Dit kan op dezelfde manier als bij de Business-units, door ingeven van een nummer, of te kiezen uit een omschrijving of door te klikken op zodat de basisgegevens Werksoort geopend wordt en daar uit de lijst de gewenste werksoort gekozen kan worden en overgenomen wordt naar het bestek met .
soort bestek (hoofdkenmerk)Op het tabblad Kenmerken kunnen meerdere Bestekskenmerken worden kunt toewijzen. Het als hoofdkenmerk aangemerkte kenmerk voor het bestek wordt hier weergegeven. Het hoofdkenmerk kan in een groot aantal lijsten worden gebruikt als selectiecriterium. Open de dropdownbox om een nieuwe hoofdkenmerk toe te wijzen aan het bestek.
BetreftHet veld Betreft is voor informatie aan de klant. Het wordt weergegeven in het afdrukformulier. Het veld kan direct bewerkt worden of met de Editor d.m.v. dubbelklikken in het veld.
BTW methodeStandaard is de BTW methode vooringesteld die in parameter Voorinstelling BTW methode is ingesteld. De BTW methode kan gewijzigd worden door op de dropdownbox te klikken en een andere methode te selecteren.
BTW tariefIn parameter Voorinstelling BTW tarief is een btw tarief vooringesteld. Deze wordt hier getoond. Klik op de dropdownbox om een ander standaard btw tarief te selecteren voor het bestek. Is bij de BTW methode de optie Meerdere btw tarieven geselecteerd, dan worden nieuwe posten vooringesteld met het hier ingestelde btw tarief.
BetalingsconditieDe betalingsconditie wordt bij de relaties in de Adres Manager vastgelegd en wordt hier getoond. Klik op de dropdownbox om een andere betalingsconditie te selecteren, die gebruikt wordt bij de offerte, orderbevestiging en factuur.
Afgifte voorGeef hier de datum in dat de offerte (of inschrijfstaat bij aanbesteding) uiterlijk bij de opdrachtgever moet zijn ingediend.
TijdAanbestedingen moeten altijd vóór een bepaald tijdstip zijn ingediend. Hier kan deze tijd worden ingegeven.
Overhandigd opDe datum Overhandigd op van de offerte wordt standaard automatisch gevuld met de datum dat de offerte voor de eerste keer wordt afgedrukt of gemaild. Daarnaast kan dit veld ook handmatig worden gewijzigd, bijv. bij een herziene offerte afdruk.
AccountmanagerKlik op de dropdownbox om een medewerker als accountmanager toe te wijzen aan het bestek. In deze lijst zijn alle medewerkers zijn beschikbaar waarbij in Adres Manager de optie In keuzelijst ter beschikking stellen is aangevinkt. Bij de afdruk Forecast worden de offertes / bestekken per accountmanager getoond.
KansMaak hier een schatting hoe groot de kans is dat de offerte een opdracht wordt. Dit percentage van het totaal offertebedrag wordt meegenomen in de afdruk Forecast.
voorVul hier in voor welke datum de verwachte opdracht gegeven zal worden. In de afdruk Forecast worden de offertes gerangschikt naar deze verwachte datum dat de opdracht gegund wordt.
AanneemsomHet veld Aanneemsom toont het totaal bedrag van alle gecalculeerde posten van het bestek. Daarnaast wordt eventuele korting of toeslag getoond en tot slot de totale aanneemsom incl. korting /toeslag.
Werkuren/dag (h)In parameter werkuren per dag wordt het standaard aantal werkuren vooraf ingesteld. Wijzig hier voor dit bestek het aantal uren per dag (max. 24), die de basis vormt voor Werkvoorbereiding.

Tabblad Offerte

Selecteer in de projecttree links een offertebestek (status bestek, PB (Prestatiebestek, bestek in conceptfase), OO (offerte overhandigd), OK (offerte als order geboekt, kopie). Aan de rechterkant van het scherm, wordt in tabblad Offerte de stamgegevens van het bestek getoond.


Sla hier de informatie van het bestek op zoals boven beschreven in Tabblad Bestek. Het veld Overhandigd op wordt automatisch gevuld met de datum die op de offerte als datum is ingesteld. Deze datum kan achteraf altijd nog worden gewijzigd met de dropdownbutton .

Tabblad Order

Selecteer in de projecttree links een order (opdracht) (bestek met status LN (opdracht, locatie werk niet begonnen), LB (locatie, werk begonnen). Aan de rechterkant van het scherm, wordt in tabblad Order de stamgegevens van de order getoond.


Sla in het bovenste deel de informatie op van de order zoals boven beschreven in Tabblad Bestek. In het onderste gedeelte komt de volgende orderspecifieke informatie:

VeldOmschrijving
Order ontvangen opDeze datum wordt automatisch aangemaakt zodra de offerte (OO, offerte overhandigd) wordt omgezet (via stoplicht) naar de order (LN, locatie, werk nog niet begonnen). Deze datum kan achteraf altijd nog worden gewijzigd met de dropdownbutton .
Oplevering voorGeef hier aan voor welke datum de opdracht moet worden opgeleverd, al dan niet overeengekomen met de opdrachtgever.
Geplande start werkzaamheden Geef hier de geplande start van de werkzaamheden in
kostenplaatsVul hier de kostenplaats van het bestek, zodat deze gebruikt kunnen worden bij de bedrijfsevaluatie. In Financieelbeheer kan dit veld al verplicht veld worden aangemerkt, zodat de invoer ervan niet kan worden vergeten.
Bouwbegin opDeze datum wordt automatisch gevuld met de datum dat de status van de opdracht verandert van LN. (locatie werk nog niet begonnen) in LB (locatie, werk begonnen). Deze datum kan achteraf altijd nog worden gewijzigd. .
Werk beeindigdDeze datum wordt automatisch aangemaakt zodra een eindfactuur wordt afgedrukt of de status wijzigt van LB (locatie, werk begonnen) in LE (locatie, werk beëindigd). Deze datum kan achteraf altijd nog worden gewijzigd .

De datums in de velden Bouwbegin op en Werk beëindigd worden gebruikt als de voorgestelde uitvoeringsperiode om mee af te drukken in de factuur.

UitvoerderKlik op de dropdownbox om een medewerker als uitvoerder toe te wijzen aan het bestek. In deze lijst zijn alle medewerkers zijn beschikbaar waarbij in Adres Manager de optie In lijst van uitvoerders ter beschikking stellen is aangevinkt.
VerantwoordelijkeKlik op de dropdownbox om een medewerker als verantwoordelijke toe te wijzen aan het bestek. In deze lijst zijn alle medewerkers zijn beschikbaar waarbij in Adres Manager de optie In lijst van ploegleiders ter beschikking stellen is aangevinkt.
RijtijdVoer hier de reistijd van en naar de bouwplaats in die in het algemeen geldt. Deze tijd kan bij het boeken van de uren van de medewerkers in denacalculatie worden gebruikt.
Werkuren/dag (h)In parameter werkuren per dag wordt het standaard aantal werkuren vooraf ingesteld. Wijzig hier voor dit bestek het aantal uren per dag (max. 24), die de basis vormt voor Werkvoorbereiding.

Tabblad Adressen

In dit tabbald zijn 3 submappen te vinden: Opdrachtgever, Leverancier en Projectadres met ieder eigen specifieke adresgegevens.

VeldOmschrijving
Naam en AdresDe adresgevens voor Opdrachtgever en Projectadres worden met gegevens vooringesteld, die afkomstig zijn van de bovenliggende project- of objectmap. In tabblad Leverancier wordt in de module Gunning (Niet in Nederland) de adresgegevens van de bieder getoond. Door klikken op worden de adresgegevens vergeleken met de gegevens in Adres Manager en bijgewerkt. Bij de afdrukinstellingen kan bij zowel adres1 en adres2 gekozen worden uit deze 3 adressen.
ContactpersoonMet een klik op wordt de lijst van de aanwezige contactpersonen geopend, die zijn opgeslagen in Adresbeheer. Kies hier de juiste contactpersoon uit.
ExtraNaam en functie van de contactpersoon wordt automatisch als Extra aan het adres van de opdrachtgever toegevoegd.

De naam van de contactpersoon wordt in regel 1 gezet en kan worden gewijzigd. Bij het afdrukken van documenten wordt de naam van de contactpersoon mee afgedrukt. De functie van de contactpersoon wordt in de 2de regel getoond, maar is enkel ter info en wordt niet mee afgedrukt.

TelefoonHier wordt het telefoonnummer getoond dat hoort bij de contactpersoon Adres Manager. Klik op om direct uit Business een nummer te bellen Telefonie.
FaxHier wordt een faxnummer getoond, die bij de contactpersoon hoort Adres Manager .
EmailHier wordt het emailadres getoond dat bij de contactpersoon bekend is in Adres Manager. Klik op om in het mailprogramma een nieuw bericht aan te maken waarbij het mailadres voor de ontvanger al wordt ingevuld.

Op deze manier verstuurde emails worden niet opgeslagen in documentenbeheer.

Opdrachtgever wijzigen

Tot aan de eerste factuur kan aan een bestek een andere opdrachtgever worden toegewezen, die van de opdrachtgever in de tree afwijkt. Alle volgende facturen worden daarna automatisch toegewezen aan deze debiteur, en in financieel beheer getoond als openstaande post en factuur voor de nieuwe opdrachtgever.

Open tabblad Adressen submap Opdrachtgever en klik in de menubalk op Adres selecteren .


Het venster Zoeken Adres wordt geopend, kies de gewenste debiteur en bevestig met [Overnemen]. De gekozen opdrachtgever wordt nu in dit bestek getoond. Deze en alle volgende facturen komen in tabblad debiteurenrekening van zowel de oorspronkelijke opdrachtgever als de nieuwe opdrachtgever.

Zie ook

back to page top | Mail to DATAflor | Copyright page | Data protection