Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Nacalculatie

De nacalculatie is een belangrijk hulpmiddel voor het sturen van de onderneming.

Locatiekosten bepalen

Vergelijken met voorcalculatie offerte

  • Met de Afdrukken vanuit de nacalculatie kan op ieder moment een vergelijking gemaakt worden tussen de gecalculeerde kosten en de tot nu toe gemaakte werkelijke kosten per klus (bouwlocatie).
  • De algemene kosten worden berekend op basis van de aan het bestek toegewezen werksoort.

Bedrijfs- en Locatieafdrukken

  • Met de talrijke Afdrukken vanuit de nacalculatie is het mogelijk om individuele klussen te beoordelen, maar ook het resultaat van meerdere klussen, evenals de gebruikte materialen, machines en medewerkers.

Voorbereiding salarisadministratie (NIET in NL)

  • De geboekte manuren kunnen voor de salarisadministratie automatisch worden doorgegeven aan een extern programma.
  • Met behulp van het Jaarurenrooster kunnen aparte jaarurengroepen worden aangemaakt en is er per medewerker een overzicht mogelijk van gemaakte uren t.o.v. de geplande uren volgens het jaarurenrooster.

back to page top | Mail to DATAflor | Copyright page | Data protection