Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:produkte:business_2017:lv-bearbeitung:angebot [2016/11/11 11:40] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Offerte ======
  
 +
 +Ga voor het afdrukken van een **Offerte** naar het tabblad **Afdrukken** en kies de optie **Offerte** of gebruik de toetscombinatie **<wrap caps>​Ctrl</​wrap>​** + **P**.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​184.png?​direct|}} ​
 +
 +Het volgende afdrukmenu wordt geopend.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​337.png?​direct|}}
 +
 +===== Printerinstellingen =====
 +Check de volgende instellingen:​
 +
 +<WRAP indent>
 +=== Variant ===
 +Voor elk formulier is m.b.v. de Designtool meerdere [[..:​system:​druckvarianten|afdrukvarianten]] aan te maken. Bij de eerste keer oproepen van dit afdrukmenu is een afdrukvariant (lay-out) vooringesteld. Deze is in Formulierbeheer onder de [[..:​system:​formulare|Formulieren]] **Offerte** ingesteld. Open het dropdown menu {{:​produkte:​business_2016:​dropdownpfeil.gif?​nolink&​25|}} achter de variant en kies de lay-outvariant,​ die voor deze afdruk gebruikt moet worden.
 +
 +=== Proefafdruk ===
 +Met deze optie kan op de afdruk worden aangegeven dat het om een proefafdruk gaat. Vooral bij orderbevestiging en facturen handig, omdat met deze optie de afdrukken niet in de database wordt opgeslagen. Zodra deze optie aanstaat, wordt automatisch de optie **In documentmanagement opnemen** uitgevinkt. Een proefafsdruk wordt niet in 
 + ​[[..:​dataflor_bauakte:​start|Documentbeheer (DMS)]] opgeslagen.
 +
 +=== Stuk-nr. ===
 +Een stuknummer op een afdruk, maakt de afdruk uniek en is heel handig bij vragen over de afdruk.
 +Voor een offerte is dit niet verplicht, maar bij orderbevestiging en factuur wel. Daar wordt ook door BUSINESS zelf een nummer voorgesteld. Automatisch het eerste vrije stuknummer uit een reeks toekennen kan door te klikken op 
 + ​{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​pfeil_belegnummer_generieren.gif?​nolink&​30|}} maar handmatig een stuknummer ingeven kan ook.
 +
 +=== Datum ===
 +Het programma vult standaard de huidige systeemdatum,​ zoals die gebruikt wordt in de pc. Deze kan worden aangepast door te klikken op {{:​produkte:​business_2016:​dropdownpfeil.gif?​nolink&​25|}} en in de geopende kalender de goede datum te selecteren. Handmatig de bestaande datum overschrijven kan ook.
 +
 +=== Referentie ===
 +De referentie kan een afkorting of initialen van de medewerker zijn, die verantwoordelijk is voor het bestek.
 +Het programma vult dit veld automatisch met de waarde van de aangemelde gebruiker, die is ingegeven bij [[..:​adressen:​start|Adress-Manager]] onder details > Gebruiker, optie Afdrukvoorinstellingen/​Referentie.
 +
 +=== Contactpersoon ===
 +Vul hier de volledige naam van de medewerker in, die aanspreekpunt is bij vragen. Het programma vult dit veld automatisch met de waarde van de aangemelde gebruiker, die is ingegeven bij [[..:​adressen:​start|Adress-Manager]] onder details > Gebruiker, optie Afdrukvoorinstellingen/​Contactpersoon.
 +
 +=== Doorkies-nr. ===
 +Als de contactpersoon direct op zijn eigen doorkiesnummer of op zijn mobiele telefoon, gebeld wil worden, zonder eerst het centrale nummer te bellen, kan in dit veld het doorkiesnummer of mobiele nummer worden ingevoerd. Het programma vult dit veld automatisch met de waarde van de aangemelde gebruiker, die is ingegeven bij  [[..:​adressen:​start|Adress-Manager]] onder details > Gebruiker, optie Afdrukvoorinstellingen/​Doorkiesnummer.
 +
 +<WRAP round tip 90%>
 +Leg in **Programmaparameter** [[70.30_einstellungen_druckmenue#​vorbelegung_bearbeiter_in_lv-ausdrucken|Voorinstelling "​Bewerkt door" in afdrukken met bestekslay-out]] vast, of de velden **Referentie**,​ **Contactpersoon** en **Doorkies.nr.** gevuld moet worden met de gegevens van de aangemelde gebruiker, of met de accountmanager/​ ploegleider van het bestek.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Adres 1. ===
 +Het programma stelt hier automatisch het adres van de opdrachtgever voor. Er kan hier ook gekozen worden voor het projectadres of adres van de leverancier.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​338.gif?​direct|}} ​
 +
 +=== Adres 2. ===
 +Het Adres2 is standaard niet ingesteld. als toch gekozen wordt voor afdrukken van een tweede adres op de afdruk, kan gekozen worden uit de onderstaande lijst.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​188.gif?​direct|}} ​
 +
 +<WRAP round tip 90%>
 +Deze adressen zijn afkomstig van het bestek onder tabblad **Adressen** (zie **Projectbeheer >** [[..:​projektverwaltung:​aufbau|Aufbau]]). Aan een project kan een **Nieuw projectadres** worden toegevoegd (zie **Projectbeheer >** [[..:​projektverwaltung:​aufbau|Aufbau]]),​ die daarna in het dropdownmenu van de adressen gekozen kan worden.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Uitvoer ===
 +Door één van de opties {{:​produkte:​business_2016:​radiobutton_aktiv.gif?​nolink&​20|}} te kiezen, wordt een offerte op een printer afgedrukt (zie [[..:​system:​druckausgaben|Druckausgaben]]) of **per email** verzonden. Daarnaast is het mogelijk om de afdruk **Als bestand op te slaan**.
 +
 +=== Printer ===
 +Door klikken op {{:​produkte:​business_2016:​dropdownpfeil.gif?​nolink&​25|}} kan voor het afdrukken worden gekozen uit alle printers die onder Windows geinstalleerd zijn. Standaard wordt de printer voorgesteld,​ zoals die is opgegeven bij de [[..:​system:​druckvarianten|afdrukvarianten]].
 +
 +Naast een eerste stnadaard afdruk is het mogelijk om tegelijkertijd een printopdracht voor een andere printer in te stellen. Kies daarvoor de optie **Instellingen Kopieen** (zie [[..:​system:​druckausgaben|Druckausgaben]]).
 +
 +=== In Documentbeheer opnemen ===
 +Als de aangemelde BUSINESS gebruiker de module [[..:​dataflor_bauakte:​start|Documentbeheer (DMS)]] heeft, dan kan de offerte als PDF bestand worden opgeslagen.
 +
 +=== Papierinvoer ===
 +Als de printer meerdere ladebakken heeft, dan kan door klikken op {{:​produkte:​business_2016:​dropdownpfeil.gif?​nolink&​25|}} de gewenste ladebak worden geselecteerd. Standaard is de ladebak ingesteld die is vastgelegd bij de gekozen [[..:​system:​druckvarianten|afdrukvariant]].
 +
 +=== Afdruk van/tot pagina ===
 +Geef hier in welke pagina van de offerte afgedrukt moeten worden. Als de gehele offerte moet worden afgedrukt, dan hoeft hier niets te worden aangepast.
 +
 +=== Exemplaren ===
 +Hier kan worden aangegeven hoeveel offertes moeten worden uitgeprint op dezelfde printer.
 +
 +=== Sorteren ===
 +Moeten er meerdere exemplaren worden afgedrukt, dan is het mogelijk om hier te bepalen hoe deze moeten worden afgedrukt. Met de optie Sorteren aan is de afdrukvolgorde (pagina 1,2,3,..; pagina 1,2,3,...), zonder deze optie (pagina 1,1,1; pagina 2,2,2; pagina 3,3,3; etc.).
 +
 +Dit laatste kan handig zijn als je bijvoorbeeld alleen de eerste pagina´s wilt afdrukken op voorbedrukt briefpapier en de rest op standaard blanco papier wilt afdrukken.
 +
 +</​WRAP>​
 +
 +Nadat het gehele linkerdeel van het afdrukmenu is gecontroleerd en/of is aangepast, kan een [[Druckvorschau]] getoond worden door op {{:​produkte:​business_2016:​druckvorschau.png?​nolink&​20|}} te klikken.
 +
 +Door klikken op {{:​produkte:​business_2016:​drucken.png?​nolink&​20|}} of toetscombinatie **<wrap caps>​Ctrl</​wrap>​** + **P** wordt de offerte afgedrukt.
 +
 +**Afdrukvoorbeeld**:​ Eerste pagina
 +|{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​208.png?​direct&​300|}}|
 +
 +**Afdrukvoorbeeld**:​ Laatste pagina
 +|{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​209.png?​direct&​300|}}|
 +
 +Voor meer **persoonlijke instellingen** van de offerte zijn er verschillende [[einstellungen|programmaparameters]] beschikbaar:​
 +
 +[[110_textbearbeitung]]:​\\
 +  * Voorinstelling lettertype
 +  * Voorinstelling grootte lettertype
 +  * Breedte Betreft tekst
 +  * Breedte kop- en voetteksten
 +  * Breedte postteksten
 +
 +[[70.20_anpassungen_drucklayout]]:​\\ ​
 +  * Tekst opschriften kolommen
 +  * Kopregel afdrukken (offerte)
 +  * Afstand tussen tekst en prijs (offerte)
 +  * Afstand tussen posten (offerte)
 +  * Titel en bedrag Vet afgedrukt
 +
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +als er posten zijn  __zonder__ aantal en/of __zonder__ prijs, dan verschijnt bij het afdrukken en afdrukvoorbeeld bij iedere post een **controlevraag**,​ of het ondanks het ontbreken van een aantal en/of prijs, toch afgedrukt moet worden:​\\ ​
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​202.png?​direct&​300|}}
 +</​WRAP>​
 +
 +----
 +
 +==== Tabblad Instellingen ====
 +Activeer de gewenste opties door het aanvinken van de desbetreffende optie {{:​produkte:​business_2016:​haekchen.gif?​nolink&​20|}}.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​198.png?​direct|}}
 +
 +=== Aantallen uit ===
 +Kies hier of voor de offerte de aantallen uit het **bestek** gebruikt moeten worden, of dat de offerte met een **vast bedrag** moet worden afgedrukt.
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +In **programmaparameter** [[70.20_anpassungen_drucklayout#​text_pauschal|Tekst vast bedrag]] kan een standaard tekst worden opgeslagen die mee afgedrukt wordt, direct voor het totaalbedrag.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Alleen geselecteerde posten ===
 +Alleen die posten worden afgedrukt die geselecteerd zijn in het tabblad **Selectie** (zie volgende hoofdstuk).
 +
 +=== Alle posten ===
 +Door het selecteren van de onderliggende opties {{:​produkte:​business_2016:​haekchen.gif?​nolink&​20|}},​ worden bepaalde kolommen (postschema,​ aantal, eenheidsprijs en totaalbedrag) voor geen enkele post afgedrukt.
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +Bij de optie **zonder postschema** begint de tekst helemaal aan de linkerzijde. Via een extra veld Tekstbreedte kan de breedte van de tekst worden bepaald.
 +
 +Voorbeeld:​\\ ​
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​199.gif?​direct&​500|}}
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Posten van een titel zonder aantal/​EP/​TB ===
 +Als de optie **volgens post-selectie** {{:​produkte:​business_2016:​haekchen.gif?​nolink&​20|}} is aangevinkt, dan worden de geselecteerde posten afgedrukt zonder aantal, eenheidsprijs en totaalbedrag. Alleen de subtotalen van de titels worden afgedrukt.
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +In tabblad **Selectie** (zie volgende hoofdstuk) kan in de kolom **zonder prijs** een vinkje ​ {{:​produkte:​business_2016:​haekchen.gif?​nolink&​20|}} gezet worden op de titel, zodat alle posten van die titel geen waardes in de kolommen mee afdrukt.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Korte lijst afdrukken ===
 +Alleen het eerste deel van de korte tekst wordt afgedrukt.
 +Posten staan hierdoor wel heel kort onder elkaar.
 +
 +=== Alleen Tekst kort ===
 +Tekst kort en Tekst lang zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Kies deze optie als alleen de korte tekst afgedrukt hoeft te worden.
 +
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +In **programmaparameter** [[70.50_kurz_langtext#​anzahl_zeilen_langtext_kopieren_in_kurztext|Aantal regels van lange tekst naar korte]], wordt bepaald hoeveel regels van de lange tekst automatisch gekopieerd worden naar de korte tekst, als enkel lange tekst beschikbaar is.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Met lange tekst ===
 +Korte en lange tekst zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Kies deze optie als je alleen de lange tekst wilt gebruiken in de afdruk.
 +
 +=== Korte en lange tekst ===
 +Als de korte en lange tekst wel verschillend van elkaar zijn, dan kan er ook voor gekozen worden om beide teksten mee af te drukken. Kies in dat geval voor deze optie.
 +
 +
 +=== Betreft / Koptekst / Voettekst ===
 +De op de tabbladen **Betreft**,​ **Koptekst** en **Voettekst** ingegeven teksten, worden mee afgedrukt.
 +
 +<WRAP round tip 90%>
 +Voor het bewerken van de tekst is een [[Editor]] beschikbaar,​ en een aantal ​ [[..:​willkommen:​programmbedienung#​variablen|Variabelen]],​ die ervoor zorgen dat bepaalde tekst automatisch in deze tabbladen terecht komt.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Samenstelling op nieuwe pagina ===
 +De samenstelling met subtotalen van de titels worden op een aparte pagina afgedrukt.
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +In **programmaparameter** [[70.30_einstellungen_druckmenue#​zusammenstellung_immer_auf_neue_seite_drucken|Samenstelling altijd op nieuwe pagina afdrukken]] wordt vastgelegd, of bij deze optie standaard wel of geen vinkje geplaatst is.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Titel op nieuwe pagina ===
 +Er kan worden gekozen om iedere nieuwe titel op een nieuwe pagina te laten beginnen.
 +Gebruik daarvoor deze optie.
 +
 +=== Foto's ===
 +Op tabblad **Foto'​s** (zie [[bilder_im_lv]]) staan bij de post of titel de toegevoegde foto'​s. De [[bilder_in_lv-ausdrucken#​bilder_selektieren|voor de afdruk geselecteerde foto'​s]] worden per post afgedrukt tussen de posttekst en de regel met aantal en prijs.
 +
 +=== Prijsaandeel ===
 +De offerte kan worden afgedrukt met de optie **Prijsaandeel** en geeft dan per post een overzicht hoe de eenheidsprijs is opgebouwd (zie ook **Facturering >** [[..:​abrechnung:​rk_einstellungen|tabblad Instellingen]]).
 +
 +=== Totaal arbeid ===
 +Met deze optie **opsplitsing arbeid** wordt aan het eind van de offerte de kosten opgesplitst in arbeidskosten en overige kosten (zie ook **Facturering >** [[..:​abrechnung:​rk_einstellungen|tabblad Instellingen]]).
 +
 +<WRAP round important 90%>
 +bij een **offerte met vast bedrag** is het niet mogelijk om deze kosten uit te splitsen.
 +</​WRAP>​
 + 
 +<WRAP round info 90%>
 +In **programmaparameter** [[70.30_einstellungen_druckmenue#​vorgabe_ausgabe_summe_arbeitskosten|Voorinstelling weergave Totaal arbeid]] kan worden vastgelegd of de optie **Totaal arbeid** in offertes en facturen vooringesteld is bij opdrachtgevers met adrestype **Persoon**.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Geen weergave bij 0% BTW ===
 +Bij offertes waarbij de BTW verlegd is, of BTW 0% is gebruikt, wordt met deze optie de regel **0% BTW** niet afgedrukt.
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +In **programmaparameter** [[70.20_anpassungen_drucklayout#​text_vor_angebotssumme|Tekst op offerte voor totaal excl. btw]] wordt de tekst opgeslagen, die __voor__ het totaalbedrag van de offerte ​ wordt afgedrukt.
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Formulieromschrijving ===
 +Bij de eerste keer openen van het afdrukmenu is het veld **Formulieromschrijving** vooringesteld,​ met de tekst die in formulierbeheer bij [[..:​system:​formulare|Formulier]] **Offerte** is vastgelegd. Deze omschrijving kan een keer anders genoemd worden en kan in dit veld worden aangepast.
 +
 +
 +----
 +
 +==== Tabblad Selectie ====
 +In tabblad **Selectie** staan alle posten en titels van het bestek, met **postkenmerk**,​ **korte tekst**, **aantal** en **eenheid**. De kolommen **prijs** en **bedrag**, en de subtotalen van de titels en de totaalbedrag,​ worden gevuld zodra er posten geselecteerd worden.
 +=== Postselectie ===
 +Zet in de eerste kolom een vinkje {{:​produkte:​business_2016:​haekchen.gif?​nolink&​20|}} als je die post wilt afdrukken. Zet voor de titel een vinkje {{:​produkte:​business_2016:​haekchen.gif?​nolink&​20|}},​ als je alle posten van de titel wilt afdrukken. Om snel alle posten te selecteren, is er de knop **Alle kiezen** {{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​alle_waehlen_ohne_text.gif?​nolink&​25|}} en de knop **Selectie opheffen** {{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​wahl_aufheben_ohne_text.gif?​nolink&​25|}} om alles uit te vinken.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​207.png?​direct|}} ​
 +
 +=== zonder prijs ===
 +De kolom **zonder prijs** kan alleen gebruikt worden, als in tabblad Instellingen de optie **Posten van een titel zonder aantal/​EP/​TB**.
 +
 +<WRAP round info 90%>
 +Bij een volgende keer openen van het afdrukmenu, blijven de posten geselecteerd zoals die de laatste keer zijn ingesteld.
 +</​WRAP>​
 +
 +----
 +
 +==== Toeslagen - Kortingen ====
 +Bij het afdrukken van de offerte wordt gekeken naar mogelijke **toeslagen - kortingen**,​ die zijn ingevoerd bij de optie [[..:​vorkalkulation:​kalkulationshilfen#​lv-zuschlag|Toeslagen - kortingen]],​ in dit afdrukmenu, of in het bestek zelf onder tabblad **Bestek**.
 +
 +Door te klikken op de optie {{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​zuschlaegeabschlaegesicherheiten.png?​nolink&​15|}} in het afdrukmenu, kunnen de eerder ingevoerde kortingen gecontroleerd en zonodig aangepast worden.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​399.png?​direct|}}  ​
 +
 +Hiermee wordt het venster **Toeslag/​korting/​zekerheid invoeren** geopend en worden de eerder ingevoerde kortingsregel(s) getoond.
 +
 +{{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​400.png?​direct|}} ​
 +
 +Met de knop {{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​neu.gif?​nolink&​25|}} kunnen nieuwe regels aangemaakt worden. Gebruik voor het verwijderen van een regel deze knop {{:​produkte:​business_2016:​lv-bearbeitung:​loeschen.gif?​nolink&​30|}}.
 +
 +Alleen een kortingsregel waarbij in de kolom **toepassen** een vinkje {{:​produkte:​business_2016:​haekchen.gif?​nolink&​20|}} staat, worden in de offerte mee afgedrukt. Klik na het aanvinken van de regel op **[OK]**.
 +
 +----
 +
 +===== Zie ook =====
 +/* Links zu anderen Schritten*/ ​
 +[[lv-ausdrucke]]\\ ​
 +[[bilderliste]]\\