Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Welke bestandsformaten worden bij afbeeldingen in adressen ondersteund?

Het is mogelijk om afbeeldingen toe te voegen aan de adresgegevens van uw klanten en leveranciers.


Een afbeelding is eenvoudig toe te voegen in tabblad Adres onder tabblad Details.


Klik op de knop [Kiezen] of op de plek waar de afbeelding moet komen, of op de reeds aanwezige afbeelding.


Als bestandsformaten kunt u gebruik maken van de gangbare formaten*.JPG, *.PNG of *.BMP.


Vorige paginaTerug naar bovenliggende paginaVolgende pagina

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information

back to page top | Mail to DATAflor | Copyright page | Data protection | Disable Google Analytics